• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
https://www.conventure.co.th/

ระวังไว้กับของบางอย่างที่จะทำให้คุณสร้างบ้านไม่สำเร็จ

                การสร้างบ้านนั้นเป็นเราสามารถเลือกสร้างได้สองแบบนั้นคือ บริการสร้างบ้าน โดยใช้บริษัทสร้างบ้าน หรือ อีกทางเลือกหนึ่ง ก็คือใช้บริการผู้รับเหมา ซึ่งทั้งสองแบบนั้นก็มีวิธีการใช้บริการ ข้อดีต่างกัน แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงข้อดีแต่เราจะมาพูดถึงข้อเสียกันว่าถ้าหากเราพลาดสิ่งเหล่านี้ไป การที่คุณจะเลือกใช้ บริการสร้างบ้าน นั้นอาจจะต้องพับเก็บไปก่อนเลยเพราะการสร้างบ้านของคุณอาจจะถูกระงับเอาได้ ผู้รับเหมาทิ้งงาน             เป็นปัญหายอดฮิต สุดคลากสิคที่ในการเลือกใช้ บริการสร้างบ้าน กับผู้รับเหมาที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักอักษรเลยก็ว่าได้ นั้นคือการชิ่งงาน หรือ หนีงาน แล้วแต่คนเราจะเรียกแต่สุดท้ายก็ทิ้งงานเราไว้กลางทางเรียกว่านอกจากจะเสียเงิน และว สิ่งที่ต้องเสียด้วยคือเวลามหาศาลที่เราจะต้องดำเนินเรื่องทั้งเรื่องคดี และ เรื่องบ้าน เลยนะครับ วัสดุไม่ตรงกับตามที่ตกลง             อีกข้อที่เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ บริการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้ง บริษัทรับเหมา และ ผู้รับเหมา อีกข้อที่สำคัญนั้นคือการที่วัสดุ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านของเรานั้นวัสดุอุปกรณ์ ไม่ตรงกับสเป็คที่ไม่ตรงกัน กับสิ่งที่คุยกันไว้ดังนั้นในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นั้นเราจะต้องระวังไว้ให้ดีนะครับ สัญญาคลุมเครือ             หากว่าเราเลือกใช้ บริการสร้างบ้าน นั้นสิ่งที่เราต้องระวังนั้นคือ สัญญาที่คลุมเครือ  ไม่ชัดเจน อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย  ซึ่งสัญญาที่ต้องระวังไว้นั้นคือ […]