• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
สปอร์ตไลท์ led

การติดตั้งไฟสปอร์ต ไลท์ led ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สปอร์ต ไลท์ led เป็นโคมไฟอีกประเภทที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งาน ด้วยความที่ให้ความสว่างมาก แสงค่อนข้างจ้าและครอบคลุมบริเวณกว้าง จึงช่วยสร้างความสวยงามและจุดเด่นให้กับวัตถุหรือสถานที่ได้ ปกติแล้วสปอร์ต ไลท์ led จะนิยมนำใช้กับชิ้นงานศิลปะ ป้ายโฆษณา ไฟส่องอาคาร ไฟส่องลานจอดรถหรือไฟส่องสนาม/ลานกิจกรรมต่างๆ แต่ด้วยความที่แสงมันสว่างมาก มันจึงอาจก่อความระคายเคืองให้กับดวงตาได้ ดังนั้นจึงต้องมาดูวิธีการติดตั้งไฟสปอร์ต ไลท์ led ที่ถูกต้องกัน การป้องกันแสงจ้าจากไฟสปอร์ต ไลท์ led                 แสงจ้าจากไฟสปอร์ต ไลท์ led นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แสงที่มาจากดวงไฟโดยตรงและแสงไฟที่เกิดจากการสะท้อน โดยแสงจ้าแบบสะท้อนจะส่งผลกระทบต่อดวงตามากกว่า โดยวิธีป้องกันผลกระทบจากแสงไฟสปอร์ต ไลท์ ทำได้ดังต่อไปนี้ แสงจากดวงไฟโดยตรง (Direct Glare) เกิดจาก 2 สาเหตุคือ การติดตั้งแบบผิดทิศทางทำให้แสงเข้าดวงตามากเกินไป กับการติดตั้งโคมไฟมากเกินความต้องการ ทำให้ปริมาณแสงมากเกินไปเช่นเดียวกัน สำหรับสาเหตุแรกแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนทิศทางโคมไฟสปอร์ต ไลท์ led ส่วนสาเหตุที่ 2 ต้องแก้ไขโดยการลดจำนวนโคมไฟลง […]