• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
เครื่อง ดูด ความชื้น

ความชื้นที่ใช้ในการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม

ความชื้นนั้นในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นจะมีการผลิต การเก็บรักษาใน ความชื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งภายในอุตสาหกรรมแต่ละชนิดเองก็จะมีการเลือกใช้ “เครื่อง ดูด ความชื้น” ในแต่ละประเภทที่มีการควบคุมที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันเพื่อให้ผลผลิตนั้นออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดในการผลิต ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเก็บรักษา หรือ การผลิต ในค่าความชื้นที่ระดับไหนกันบ้าง ห้องพ่นสีรถยนต์ และ ชิ้นส่วนรถถยนต์             อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์นั้นการพ่นสีรถยนต์นั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้สีของรถยนต์นั้นสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป และ สีจะได้ไม่มาตรฐานหากว่ามีการสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป โดยความชื้นในการพ่นสีรถยนต์ภายในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้น จะมีการควบความึความชื้นไว้ที่  72 RH ซึ่งความชื้นระดับนี้นั้นจะช่วยลดการระเหยของสี ทำให้ได้ละอองสีตามที่ต้องการได้มากที่สุด และยังช่วยลดปริมาณฝุ่นได้อีกด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์             อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีการควบคุมความชื้นไว้ให้มีมาตรฐานอย่างมาก เนื่องจากว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นถ้าหากว่าสัมผัสกับความชื้นนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในการผลิตอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ให้มีมาตรฐานอย่างมาก ซึ่งจะมีการควบคุมค่าความชื้นอยูที่ 5 RH และในเครื่อง ดูด ความชื้น นั้นจะต้องมีการปรับความชื้นได้รวดเร็วในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นด้วยเช่นกัน อุตสาหกรรมยา และ เวชภัณฑ์             อุสาหกรรมยา และ เวชภัณฑ์นั้นจะต้องมีการควบคุมอย่างมีมาตรฐานอย่างมาก  ซึ่งจะมีการควบคุมตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการผสม ยกตัวอย่างเช่นการผสมนั้นจะมีการควบคุมความชื้นไว้ที่ 35 […]

บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น กรุงเทพ

บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น ตัวช่วยบริษัทญี่ปุ่นให้เข้าใจตลาดแรงงานไทยมากขึ้น

เคยสงสัยกันหรือไม่ บริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นมักจะเข้ามาก่อตั้งโรงงานการผลิต และเครือข่ายในประเทศไทยมากมาย แต่เจ้านายญี่ปุ่นเหล่านั้น เข้าใจตลาดแรงงานไทย และประกาศรับสมัครพนักงานอย่างไรถึงได้พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จนพัฒนาให้บริษัทเติบโตได้จนถึงทุกวันนี้ คำตอบนั้นก็คือ บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น เปรียบเสมือนอาวุธลับของบริษัทญี่ปุ่น ที่จะทำให้บริษัทต่างชาติเหล่านี้ เข้าใจตลาดแรงงานไทย และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว ผ่านกระบวนการทำงาน 4 ข้อสำคัญนี้ ตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ บริษัทจัดหางานญี่ปุ่นนั้น จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทญี่ปุ่น และตลาดแรงงานไทย เนื่องจากคนไทยมากมาย ยังไม่คุ้นชินกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และมักจะถูกมองว่ามีวัฒนธรรมที่บ้างาน แต่แท้จริงแล้ว ไม่เป็นเช่นนั้นเลย บริษัทจัดหางานญี่ปุ่นจะคอยอธิบายให้พนักงานที่เข้ามาสมัครเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรญี่ปุ่นมากขึ้น และเปิดใจจนอยากทำงานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น คำแนะนำที่เหมาะสม เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรม และลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน จนในบางครั้งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน จนทำให้คนไทยไม่กล้าสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น แต่บริษัทจัดหางานญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ โดยจะพูดคุยเปลี่ยนมุมมองให้กับพนักงานคนไทย ในขณะที่จะคอยให้คำแนะนำกับเจ้านายญี่ปุ่นว่าควรปฏิบัติอย่างไรกันพนักงานไทยเหล่านี้ อำนวยความสะดวกในการจัดหาพนักงาน การทำงานของบริษัทจัดหางานญี่ปุ่น จะไม่แตกต่างจากบริษัทรับจัดหาพนักงานทั่วไปมากนั้น เพราะจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทญี่ปุ่นมากมายในการจัดหาพนักงานพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ดีเข้าทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่น โดยจะทำการคัดกรองผู้สมัครงานที่จะสามารถปรับตัวเข้าทำงานกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม โดยที่จะไม่อึดอัดทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้สมัครงาน และเจ้านายญี่ปุ่น ฉวยโอกาสจากเทรนด์นิยมของตลาดแรงงานไทย ในปัจจุบัน คนไทยมีความนิยมที่อยากสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้น เนื่องจากคนไทยเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งค่าตอบแทนของการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นสามารถดึงดูดตลาดแรงงานไทยเป็นอย่างดี […]