• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
เครื่อง ดูด ความชื้น

ความชื้นที่ใช้ในการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม

ความชื้นนั้นในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นจะมีการผลิต การเก็บรักษาใน ความชื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งภายในอุตสาหกรรมแต่ละชนิดเองก็จะมีการเลือกใช้ “เครื่อง ดูด ความชื้น” ในแต่ละประเภทที่มีการควบคุมที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันเพื่อให้ผลผลิตนั้นออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดในการผลิต ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเก็บรักษา หรือ การผลิต ในค่าความชื้นที่ระดับไหนกันบ้าง ห้องพ่นสีรถยนต์ และ ชิ้นส่วนรถถยนต์             อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์นั้นการพ่นสีรถยนต์นั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้สีของรถยนต์นั้นสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป และ สีจะได้ไม่มาตรฐานหากว่ามีการสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป โดยความชื้นในการพ่นสีรถยนต์ภายในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้น จะมีการควบความึความชื้นไว้ที่  72 RH ซึ่งความชื้นระดับนี้นั้นจะช่วยลดการระเหยของสี ทำให้ได้ละอองสีตามที่ต้องการได้มากที่สุด และยังช่วยลดปริมาณฝุ่นได้อีกด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์             อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีการควบคุมความชื้นไว้ให้มีมาตรฐานอย่างมาก เนื่องจากว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นถ้าหากว่าสัมผัสกับความชื้นนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในการผลิตอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ให้มีมาตรฐานอย่างมาก ซึ่งจะมีการควบคุมค่าความชื้นอยูที่ 5 RH และในเครื่อง ดูด ความชื้น นั้นจะต้องมีการปรับความชื้นได้รวดเร็วในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นด้วยเช่นกัน อุตสาหกรรมยา และ เวชภัณฑ์             อุสาหกรรมยา และ เวชภัณฑ์นั้นจะต้องมีการควบคุมอย่างมีมาตรฐานอย่างมาก  ซึ่งจะมีการควบคุมตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการผสม ยกตัวอย่างเช่นการผสมนั้นจะมีการควบคุมความชื้นไว้ที่ 35 […]