• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
Job
บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น ตัวช่วยบริษัทญี่ปุ่นให้เข้าใจตลาดแรงงานไทยมากขึ้น

บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น ตัวช่วยบริษัทญี่ปุ่นให้เข้าใจตลาดแรงงานไทยมากขึ้น

เคยสงสัยกันหรือไม่ บริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นมักจะเข้ามาก่อตั้งโรงงานการผลิต และเครือข่ายในประเทศไทยมากมาย แต่เจ้านายญี่ปุ่นเหล่านั้น เข้าใจตลาดแรงงานไทย และประกาศรับสมัครพนักงานอย่างไรถึงได้พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จนพัฒนาให้บริษัทเติบโตได้จนถึงทุกวันนี้ คำตอบนั้นก็คือ บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น

บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น

บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น เปรียบเสมือนอาวุธลับของบริษัทญี่ปุ่น ที่จะทำให้บริษัทต่างชาติเหล่านี้ เข้าใจตลาดแรงงานไทย และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว ผ่านกระบวนการทำงาน 4 ข้อสำคัญนี้

  • ตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์

บริษัทจัดหางานญี่ปุ่นนั้น จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทญี่ปุ่น และตลาดแรงงานไทย เนื่องจากคนไทยมากมาย ยังไม่คุ้นชินกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และมักจะถูกมองว่ามีวัฒนธรรมที่บ้างาน แต่แท้จริงแล้ว ไม่เป็นเช่นนั้นเลย บริษัทจัดหางานญี่ปุ่นจะคอยอธิบายให้พนักงานที่เข้ามาสมัครเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรญี่ปุ่นมากขึ้น และเปิดใจจนอยากทำงานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น

  • คำแนะนำที่เหมาะสม

เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรม และลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน จนในบางครั้งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน จนทำให้คนไทยไม่กล้าสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น แต่บริษัทจัดหางานญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ โดยจะพูดคุยเปลี่ยนมุมมองให้กับพนักงานคนไทย ในขณะที่จะคอยให้คำแนะนำกับเจ้านายญี่ปุ่นว่าควรปฏิบัติอย่างไรกันพนักงานไทยเหล่านี้

  • อำนวยความสะดวกในการจัดหาพนักงาน

การทำงานของบริษัทจัดหางานญี่ปุ่น จะไม่แตกต่างจากบริษัทรับจัดหาพนักงานทั่วไปมากนั้น เพราะจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทญี่ปุ่นมากมายในการจัดหาพนักงานพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ดีเข้าทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่น โดยจะทำการคัดกรองผู้สมัครงานที่จะสามารถปรับตัวเข้าทำงานกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม โดยที่จะไม่อึดอัดทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้สมัครงาน และเจ้านายญี่ปุ่น

  • ฉวยโอกาสจากเทรนด์นิยมของตลาดแรงงานไทย

ในปัจจุบัน คนไทยมีความนิยมที่อยากสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้น เนื่องจากคนไทยเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งค่าตอบแทนของการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นสามารถดึงดูดตลาดแรงงานไทยเป็นอย่างดี บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น จึงมักจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ ดึงดูดให้พนักงานคนไทยเก่ง ๆ มากมาย อยากสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ถือเป็นข้อเสนอที่วินวินกับทุกฝ่าย

บริษัทญี่ปุ่นมากมาย คงเข้าใจถึงความสำคัญของบริษัทจัดหางานญี่ปุ่นมากขึ้นแล้ว หากบริษัทไหนที่ต้องการรับสมัครพนักงาน อย่าลืมใช้บริการบริษัทจัดหางานกันด้วยละ รับรองได้พนักงานถูกใจ และสร้างแบรนดิ้งที่ดีให้กับองค์กรอย่างแน่นอน

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : https://www.reeracoen.co.th/th/services/permanent_recruitment