• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
อาหารทะเล

ร้านจันทร์โภชนา ร้านอาหารพื้นเมือง จ.จันทบุรี

เมื่อพูดถึงอาหารทางภาคตะวันออก เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงอาหารทะเล (seafood) เป็นหลัก เพราะสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ตามชายฝั่งหรือเกาะต่างๆ เช่น หาดพัทยา หาดแม่รำพึง หาดเจ้าหลาว เกาะล้าน เกาะเสม็ด เกาะช้าง ฯลฯ อย่างไรก็ตามอาหารในบริเวณภาคตะวันออกยังมีอาหารที่ขึ้นชื่ออีกประเภทหนึ่งคือ “อาหารพื้นถิ่น” ที่มีการนำสมุนไพร วัตถุดิบของป่า เช่น กระวาน ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่สูงในป่ามาปรุงเป็นอาหารสูตรเฉพาะตัวของคนในพื้นที่