• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
องุ่นยาว salt

สูบองุ่นยาว saltอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักสูบโดยเฉพาะสายบุหรี่ไฟฟ้าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้ำยาที่โด่งดังอย่างน้ำยาองุ่นยาว salt ที่กลายเป็นกระแสจนคนพากันลิ้มลองเป็นจำนวนมาก ด้วยรสชาติที่หอม หวานและสูบง่าย ทำให้กลายเป็นน้ำยาที่ถูกใจใครหลายคน แต่การสูบองุ่นยาว saltนั้นมีข้อควรระวังหลายอย่างเพื่อให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยน้ำยาองุ่นยาว saltนั้นได้ประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างแรกที่สำคัญก่อนการสูบองุ่นยาว salt คือต้องเข้าใจความแตกต่างของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก่อน โดยประเภทของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคือมีทั้งแบบ Freebase และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Saltnic หรือ Salt Nicotine ที่เป็นส่วนผสมของนิโคตินแบบเกลือเข้มข้น ความแตกต่างของน้ำยาแบบ Freebase และน้ำยาแบบ Saltnic คือค่าความเข้มข้นของนิโคติน เพราะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Saltnic จะมีค่าความเข้มข้นสูง ทำให้เหมาะกับการใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคอยล์ในค่าโอห์มที่สูง และระดับไฟที่ต่ำ ซึ่งน้ำยาแบบ Saltnic นี้จะเหมาะกับผู้ที่ชอบกลิ่นเยอแต่ ควันน้อย อีกทั้งยังชื่นชอบการรับสารนิโคตินได้อย่างรวดเร็ว ส่วนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Freebase นั้นเป็นน้ำยาที่เหมาะกับผู้ที่ชอบควันเยอะๆ และรับสารนิโคตินอย่างช้าๆ โดยบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Freebase เช่นบุหรี่ไฟฟ้าแบบหยดสูบ ซึ่งมีคอยล์ที่ค่าโอห์มต่ำๆ และแรงดันไฟสูงได้นั่นเอง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่นยาว saltนั้นมีทั้งแบบน้ำยา Freebase และน้ำยา Saltnic จึงควรศึกษาประเภทของน้ำยาที่ซื้อมาก่อนการใช้งาน […]