• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
Lifestyle
สูบองุ่นยาว saltอย่างมีประสิทธิภาพ

สูบองุ่นยาว saltอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักสูบโดยเฉพาะสายบุหรี่ไฟฟ้าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้ำยาที่โด่งดังอย่างน้ำยาองุ่นยาว salt ที่กลายเป็นกระแสจนคนพากันลิ้มลองเป็นจำนวนมาก ด้วยรสชาติที่หอม หวานและสูบง่าย ทำให้กลายเป็นน้ำยาที่ถูกใจใครหลายคน แต่การสูบองุ่นยาว saltนั้นมีข้อควรระวังหลายอย่างเพื่อให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยน้ำยาองุ่นยาว saltนั้นได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างแรกที่สำคัญก่อนการสูบองุ่นยาว salt คือต้องเข้าใจความแตกต่างของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก่อน โดยประเภทของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคือมีทั้งแบบ Freebase และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Saltnic หรือ Salt Nicotine ที่เป็นส่วนผสมของนิโคตินแบบเกลือเข้มข้น ความแตกต่างของน้ำยาแบบ Freebase และน้ำยาแบบ Saltnic คือค่าความเข้มข้นของนิโคติน เพราะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Saltnic จะมีค่าความเข้มข้นสูง ทำให้เหมาะกับการใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคอยล์ในค่าโอห์มที่สูง และระดับไฟที่ต่ำ ซึ่งน้ำยาแบบ Saltnic นี้จะเหมาะกับผู้ที่ชอบกลิ่นเยอแต่ ควันน้อย อีกทั้งยังชื่นชอบการรับสารนิโคตินได้อย่างรวดเร็ว ส่วนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Freebase นั้นเป็นน้ำยาที่เหมาะกับผู้ที่ชอบควันเยอะๆ และรับสารนิโคตินอย่างช้าๆ โดยบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Freebase เช่นบุหรี่ไฟฟ้าแบบหยดสูบ ซึ่งมีคอยล์ที่ค่าโอห์มต่ำๆ และแรงดันไฟสูงได้นั่นเอง

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่นยาว saltนั้นมีทั้งแบบน้ำยา Freebase และน้ำยา Saltnic จึงควรศึกษาประเภทของน้ำยาที่ซื้อมาก่อนการใช้งาน หากใช้สลับประเภทกันอาจเกิดอันตรายได้ เช่น หากนำน้ำยาองุ่นยาว saltแบบ Freebase มาใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Saltnic ก็อาจผิดค่าโอห์มของคอยล์หรือแรงดันไฟไม่เหมาะ อย่างหากนำน้ำยาองุ่นยาว saltแบบ Freebase ไปสูบกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบ pod system ที่มีค่าโอห์มของคอยล์ต่ำ ก็อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะควันจะน้อย อีกทั้งกลิ่นหรือรสชาติที่ได้รับอาจจะแสบบาดคอได้ เพราะค่าไฟของบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการทำให้น้ำยาระเหยอย่างเหมาะสม อาจทำให้สำลีไหม้หรือตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าทำงานขัดข้องได้ 

การเลือกสูบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่นยาว saltที่มีประสิทธิภาพจึงควรศึกษาประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีและประเภทของน้ำยาองุ่นยาว saltให้เหมาะสมก่อน ก็จะสามารถสูบน้ำยาองุ่นยาว saltให้ได้รสชาติที่หอมหวานตรงใจอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยไม่เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงต่อทั้งอุปกรณ์และร่างกายของผู้สูบ