• +66 51487893
 • info@brewpubkitchen.com
Lifestyle
งานการตลาดสำคัญอย่างไร

งานการตลาดสำคัญอย่างไร

งานการตลาด เปรียบเสมือนกับเส้นเลือดใหญ่ของทุกองค์กรที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ เพราะการ หางาน marketing manager จะเน้นไปในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกซื้อหรือมีความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้น

 นักการตลาดจึงเป็นอาชีพที่ทุกองค์กรมีความต้องการมากที่สุด ยิ่งถ้าเป็นนักการตลาดที่มีฝีมือดี ไม่ว่าจะมีค่าจ้างเท่าไหร่ ทุกองค์กรก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อให้คุณได้มาร่วมงานด้วย

marketing manager ทำอะไรบ้าง

ก่อนอื่นเราลองมาดูว่าหน้าที่ของนักการตลาดนั้นมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ต้องทำ

 • ทำโฆษณา เป็นส่วนสำคัญของนักการตลาดที่จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสนใจในตัวสินค้าต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยการคิดหากลยุทธ์ในการสร้างโฆษณาอย่างไร ให้โดนใจลูกค้ามากที่สุด
 • พัฒนาสินค้า นักการตลาดเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าได้ดีที่สุด ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการสินค้าแบบไหน ซึ่งนักการตลาดจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทด้วย
 • ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีสินค้าใหม่ๆ ของทางบริษัทออกมา หน้าที่สำคัญของนักการตลาดก็คือการ
  โปรโมทสินค้าให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าใหม่ๆ และหาวิธีที่จะทำให้ลูกค้าหันมาสนใจเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้นด้วย
 • วิจัยการทำตลาด การ หางาน marketing manager สิ่งสำคัญที่ต้องทำอีกอย่างคือการหาตลาดที่จำกระจายสินค้าได้มากขึ้น หรือมองหาพื้นที่ที่จะช่วยให้คนเข้าถึงสินค้าได้มากกว่าเดิม

หน้าที่หลักของ marketing manager มีอะไรบ้าง

 • หาแหล่งโปรโมทสินค้า หากมีสินค้าตัวใหม่ หรือสินค้าตัวไหนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม หากต้องการอยากจะให้สินค้านั้นๆ เป็นที่รู้จักของลูกค้าเพิ่มขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของนักการตลาด ที่จะต้องเสาะแสวงหาแหล่งในการโฆษณาสินค้านั้นๆ ก่อน
 • สร้างสื่อโฆษณา หลังจากที่ได้แหล่งโฆษณาเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องคิดกลยุทธ์คิดคำพูดว่าจะใช้คำอย่างไรในโฆษณา เพื่อให้คนสนใจสินค้าต่างๆ เพราะถ้าการทำโฆษณาไม่ดึงดูดใจมากพอ ก็อาจจะต้องเสียค่าโฆษณาไปเปล่าๆ
 • ควบคุมการจัดงานต่างๆ หางาน marketing manager หากจำเป็นจะต้องออกงานหรือจัดแสดงงานหน้าที่ของนักการตลาด ที่จะต้องควบคุมดูแลการดำเนินงานทุกอย่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • หามืออาชีพมาร่วมงาน การทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทางช่องทางต่างๆ หน้าที่ของนักการตลาดก็อาจจะต้องหาคนที่มีฝีมือเข้ามาร่วมทำงานด้วย เช่นคนที่มีฝีมือเกี่ยวกับการทำสื่อที่น่าสนใจ ผู้ที่มีฝีมือในการคิดคำโฆษณา ซึ่งจะช่วยให้การทำสื่อโฆษณาขององค์กรออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

และหากเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์มายาวนาน หน้าที่สำคัญอย่างอื่นก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก เช่นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้เข้ากับยุคสมัยในเปลี่ยนแปลงไปเร็วอย่างทุกวันนี้ การศึกษาการทำตลาดและสินค้าของคู่แข่ง เพื่อที่จะได้ไม่โดนแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมากเกินไป และเพื่อให้นำหน้าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา พร้อมการทำรายผลลัพธ์ต่างๆ ให้กับองค์กรด้วย

จะเห็นว่าหน้าที่ของการ หางาน marketing manager สำคัญไม่แพ้ตำแหน่งอื่น ๆ เลย และส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนเท่านั้น เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพตรงกับเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนักการตลาด จึงต้องตรวจสอบก่อนว่าเรามีคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ครบหรือไม่