• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
Lifestyle
การติดตั้งไฟสปอร์ต ไลท์ led ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การติดตั้งไฟสปอร์ต ไลท์ led ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สปอร์ต ไลท์ led เป็นโคมไฟอีกประเภทที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งาน ด้วยความที่ให้ความสว่างมาก แสงค่อนข้างจ้าและครอบคลุมบริเวณกว้าง จึงช่วยสร้างความสวยงามและจุดเด่นให้กับวัตถุหรือสถานที่ได้ ปกติแล้วสปอร์ต ไลท์ led จะนิยมนำใช้กับชิ้นงานศิลปะ ป้ายโฆษณา ไฟส่องอาคาร ไฟส่องลานจอดรถหรือไฟส่องสนาม/ลานกิจกรรมต่างๆ แต่ด้วยความที่แสงมันสว่างมาก มันจึงอาจก่อความระคายเคืองให้กับดวงตาได้ ดังนั้นจึงต้องมาดูวิธีการติดตั้งไฟสปอร์ต ไลท์ led ที่ถูกต้องกัน

การป้องกันแสงจ้าจากไฟสปอร์ต ไลท์ led

                แสงจ้าจากไฟสปอร์ต ไลท์ led นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แสงที่มาจากดวงไฟโดยตรงและแสงไฟที่เกิดจากการสะท้อน โดยแสงจ้าแบบสะท้อนจะส่งผลกระทบต่อดวงตามากกว่า โดยวิธีป้องกันผลกระทบจากแสงไฟสปอร์ต ไลท์ ทำได้ดังต่อไปนี้

  • แสงจากดวงไฟโดยตรง (Direct Glare) เกิดจาก 2 สาเหตุคือ การติดตั้งแบบผิดทิศทางทำให้แสงเข้าดวงตามากเกินไป กับการติดตั้งโคมไฟมากเกินความต้องการ ทำให้ปริมาณแสงมากเกินไปเช่นเดียวกัน สำหรับสาเหตุแรกแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนทิศทางโคมไฟสปอร์ต ไลท์ led ส่วนสาเหตุที่ 2 ต้องแก้ไขโดยการลดจำนวนโคมไฟลง ถ้าแสงส่องเข้าประตูหรือหน้าต่างก็หาผ้าม่านมาติดตั้งเพื่อบังแสงแทน
  • แสงจากการสะท้อน (Reflected Glare) แสงในลักษณะนี้เกิดจากการสะท้อนจากวัตถุที่มีลักษณะมันเงา แสงจะส่งผลกระทบต่อดวงตาได้รุนแรงและสร้างความรำคาญได้มากกว่าด้วย การแก้ไขสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น เปลี่ยนวัตถุเป็นชนิดที่มีผิวด้านเพื่อลดการสะท้อน เปลี่ยนทิศทางของไฟสปอร์ต ไลท์ led หรือทาสีกำแพงใหม่โดยใช้สีที่มีความด้านมากที่สุด เป็นต้น
สปอร์ตไลท์ led

การป้องกันการเกิดเงาจากไฟสปอร์ต ไลท์ led

                นอกจากแสงที่จ้าเกินไปแล้ว การติดตั้งไฟสปอร์ต ไลท์ led ยังสามารถทำให้เกิดเงาได้อีกด้วย ซึ่งถ้าเงามีมากเกินไปจะทำให้เกิดมุมที่อับแสง เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดเงานั้นเกิดได้จากหลายประการ เช่น การคำนวณทิศทางการติดตั้งผิดพลาด การวางสิ่งของบดบังทิศทางของแสง การคาดคะเนการกระจายแสงผิด เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้ใช้โคมไฟเลย อย่างไรก็ตามพอจะมีวิธีแก้ไขอยู่ เช่น ย้ายวัตถุที่บดบังแสงออก ติดตั้งโคมไฟเพิ่มในจุดที่อับแสง ย้ายตำแหน่งไฟสปอร์ต ไลท์ led เป็นต้น

                และนี่ก็เป็นแนวทางการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ led ที่ผู้ต้องการใช้งานทุกคนควรจะทราบ เพราะจะได้ติดตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง