• +66 51487893
  • info@brewpubkitchen.com
เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์จากขยะรีไซเคิล ทางเลือกใหม่ของคนรักบ้าน และรักษ์โลก

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นภาวะหนึ่งที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจ และมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาโลกร้อนนี้ มาตรการที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ เกี่ยวกับการลดโลกร้อนคือ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งทั้ง 3 เราสามารถทำได้ง่ายๆ ในวันนี้จะขอพูดถึงการ Recycle ก่อนเลย Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนำมารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การนำแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋องน้ำอัดลมก็สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่หรือนำมาบริจาคเพื่อทำขาเทียมให้ กับคนพิการได้ ในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์ให้รีไซเคิลกันมากขึ้น เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์จากขยะรีไซเคิล นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ของคนรักบ้านและรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน วันนี้จะมายกตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากขยะรีไซเคิลมาให้ดูกันเลย 5 เฟอร์นิเจอร์จากขยะรีไซเคิล 1.กระถางต้นไม้จากพลาสติก  นอกจากจะเป็นการใช้ขยะให้เกิดประโยชน์แล้ว การปลูกต้นไม้ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนอีกด้วย โดยนำพลาสติกเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำ ถังพลาสติกและอื่นๆ […]